Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 37 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Endoscopic mucosal resection/endoscopic submucosal dissection for gastric heterotopic pancreas

Yun-Shi ZHONG, Qiang SHI, Li-Qing YAO, Ping-Hong ZHOU, Mei-Dong XU, Ping WANG

(Turk J Gastroenterol 2013; 24: 323-329) DOI: 10.4318/tjg.2013.0516

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Liver, biliary system and pancreas disorders in pregnancy

Abdurrahman KADAYIFÇI, Bülent SİVRİ

(Turk J Gastroenterol 1997; 8: 117-128)

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Splenomegaly as the first manifestation of pancreatic adenosquamous carcinoma: A case report

Ke CHEN, Xiao-Wu XU, Kun XIE, Yu-Cheng ZHOU, Yi-Ping MOU

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 799-803) DOI: 10.4318/tjg.2012.0504

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607