Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 11 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Transcatheter Arterial Chemoembolization Combined with Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Versus Transcatheter Arterial Chemoembolization for Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis

Guoying Feng, Yi Feng, Shu Yao, Xun Huang, Zuxiang Peng, Yongliang Tang, Wen Tang, Zhengyan Li, Hanchen Wang, Hongming Liu

(Turk J Gastroenterol 2024; 35: 266-279) DOI: 10.5152/tjg.2024.23228

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Circular RNA SNX27 Facilitates Gastric Cancer Progression By Sponging miR-638

Yanfeng Xi, Yu Gai, Weixing Zhang, Meihua Wang, Qian Liu, Yanzhi Bi

(Turk J Gastroenterol 2024; 35: 280-287) DOI: 10.5152/tjg.2024.23178

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Prognostic Value of S100 Family mRNA Expression in Hepatocellular Carcinoma

Renrui Wan, Zhenhua Tan, Hai Qian, Peng Li, Jian Zhang, Xiaofeng Zhu, Ping Xie, Lingyan Ren

(Turk J Gastroenterol 2024; 35: 316-334) DOI: 10.5152/tjg.2024.22658

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607