Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 33 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to assess the essentiality of acid inhibitors for abdominal pain after gastroscopic mucosal biopsy

Jie YANG, En-Qiang LING-HU, Hui-Kai LI, Xiu-Xue FENG, You ZHANG, Bao-Guo BU, Bei WU

(Turk J Gastroenterol 2013; 24: 197-203) DOI: 10.4318/tjg.2013.0556

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Endoscopic mucosal resection/endoscopic submucosal dissection for gastric heterotopic pancreas

Yun-Shi ZHONG, Qiang SHI, Li-Qing YAO, Ping-Hong ZHOU, Mei-Dong XU, Ping WANG

(Turk J Gastroenterol 2013; 24: 323-329) DOI: 10.4318/tjg.2013.0516

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Helicobacter pylori infection and administration of non-steroidal anti-inflammatory drugs down-regulate the expression of gastrokine-1 in gastric mucosa

Wei MAO, Jie CHEN, Tie-Li PENG, Xiao-Fei YIN, Lian-Zhou CHEN, Min-Hu CHEN

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 212-219) DOI: 10.4318/tjg.2012.0345

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607