Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 19 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Experience in primary hepatic neuroendocrine tumor

Changku JIA, Yuanbiao ZHANG, Jian XU, Ke SUN

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 546-551) DOI: 10.4318/tjg.2012.0370

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

T85C polymorphisms of the dihydropyrimidine dehydrogenase gene detected in gastric cancer tissues by high-resolution melting curve analysis

Weijia FANG, Nong XU, Dazhi JIN, Yu CHEN, Xiaogang CHEN, Yi ZHENG, Hong SHEN, Ying YUAN, Shusen ZHENG

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 652-657) DOI: 10.4318/tjg.2012.0469

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Protective effects of baicalin and octreotide on intestinal mucosa of rats with severe acute pancreatitis

Xiping ZHANG, Guanghua FENG, Weihong WENG, Jianfeng LIANG, Naigong LIN, Yang CAI, RuJun XU, Ninin ZHOU, Meijuan YUAN, Wenqin YUAN, Xiaofeng XIA

(Turk J Gastroenterol 2009; 20: 108-115)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607