Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 6 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Promotional effect of nonalcoholic fatty liver disease on Gallstone disease: A systematic review and meta-analysis

Sha-sha Shen, Jiao-jiao Gong, Xi-wei Wang, Ling Chen, Si Qin, Li-fan Huang, Ya-qin Chen, Hong Ren, Qin-bing Yang, Huai-dong Hu

(Turk J Gastroenterol 2017; 28: 31-39) DOI: 10.5152/tjg.2016.0357

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Therapeutic Efficacy of Sorafenib in Patients with Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Liver Transplantation: A Systematic Review and Meta-Analysis

Zhao Li, Jie Gao, ShengMin Zheng, Yang Wang, Xiao Xiang, Qian Cheng, Jiye Zhu

(Turk J Gastroenterol 2021; 32: 30-41) DOI: 10.5152/tjg.2020.19877

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Is Helicobacter pylori Infection Associated with Celiac Disease? A Meta-analysis

Min Yue, Qiang Chen, Xinxin Zhou, Lan Li, Chao Lu

(Turk J Gastroenterol 2022; 33: 205-212) DOI: 10.5152/tjg.2022.21360

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607