Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 12 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Meat intake and risk of inflammatory bowel disease: A meta-analysis

Jian Ge, Tian-Jie Han, Jin Liu, Jun-Shan Li, Xiao-Hua Zhang, Yu Wang, Qing-Yan Li, Qiang Zhu, Chong-Mei Yang

(Turk J Gastroenterol 2015; 26: 492-497) DOI: 10.5152/tjg.2015.0106

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Albumin-bilirubin score for predicting the in-hospital mortality of acute upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis: A retrospective study

Deli Zou, Xingshun Qi, Cuihong Zhu, Zheng Ning, Feifei Hou, Jiancheng Zhao, Ying Peng, Jing Li, Han Deng, Xiaozhong Guo

(Turk J Gastroenterol 2016; 27: 180-186) DOI: 10.5152/tjg.2016.15502

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Prevalence of the integration status for human papillomavirus 16 in esophageal carcinoma samples

Shuying Li, Haie Shen, Ji Li, Xiaoli Hou, Ke Zhang, Jintao Li

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 157-163) DOI: 10.5152/tjg.2018.17568

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607