Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 7 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Meat intake and risk of inflammatory bowel disease: A meta-analysis

Jian Ge, Tian-Jie Han, Jin Liu, Jun-Shan Li, Xiao-Hua Zhang, Yu Wang, Qing-Yan Li, Qiang Zhu, Chong-Mei Yang

(Turk J Gastroenterol 2015; 26: 492-497) DOI: 10.5152/tjg.2015.0106

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Albumin-bilirubin score for predicting the in-hospital mortality of acute upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis: A retrospective study

Deli Zou, Xingshun Qi, Cuihong Zhu, Zheng Ning, Feifei Hou, Jiancheng Zhao, Ying Peng, Jing Li, Han Deng, Xiaozhong Guo

(Turk J Gastroenterol 2016; 27: 180-186) DOI: 10.5152/tjg.2016.15502

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Prevalence of the integration status for human papillomavirus 16 in esophageal carcinoma samples

Shuying Li, Haie Shen, Ji Li, Xiaoli Hou, Ke Zhang, Jintao Li

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 157-163) DOI: 10.5152/tjg.2018.17568

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607