Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 5 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Stem cell transplantation for the treatment of liver diseases: A systematic review and meta-analysis

Zishuai Liu, Junnan Li, Ping Li, Mei Bai, Yanjun Guo, Mingzi Han, Feifei Zhang, Robin Ahmed, Shizhu Jin

(Turk J Gastroenterol 2016; 27: 499-508) DOI: 10.5152/tjg.2016.16398

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

High-Dose Dual Therapy Versus Bismuth-Containing Quadruple Therapy for the Treatment of Helicobacter pylori Infection: A Systematic Review with Meta-Analysis

Zhikun Yin, Ji Li, Weifeng Huang, Xiaoyi Lei, Dong Xu, Guihua Xu, Hua Li, Jinyan Zhang

(Turk J Gastroenterol 2022; 33: 454-462) DOI: 10.5152/tjg.2022.21579

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

LncRNA IGFL2-AS1 as a ceRNA Promotes HCT116 Cell Malignant Proliferation via the miR-433-3p/PAK4 Axis

Shuang Liu, Xiangjie Wang, Jing Zhang, Yabin Liu, Binghui Li

(Turk J Gastroenterol 2023; 34: 497-507) DOI: 10.5152/tjg.2023.21998

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607