Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Renal transplant alıcılarında üst gastrointestinal sistem bulguları ve helikobakter pilori sıklığı

1.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Patoloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları, Ankara

2.

Department of Gastroenterology, Güven Hospital, Ankara

3.

Department of Gastroenterology, Medicana International Ankara Hospital, Ankara

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 146-150
Read: 1016 Downloads: 1020 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607