Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Helikobakter pilori eradikasyonunda omeprazol+klaritromisin tedavisinin etkinliği

1.

Türkiye yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 151-154
Read: 1148 Downloads: 1128 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607