Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Non-alkolik karaciğer sirozunda demiyelinizan periferik polinöropati sıklığı

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

2.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ve Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 122-126
Read: 244 Downloads: 79 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607