Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Karaciğer hücreli karsinomalarda p53 ekspresyonunun immünohistokimyasal olarak belirlenmesi

1.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji

2.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalları, Antalya

3.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Genel Cerrahi Anabilim Dalları, Antalya

4.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ve Dahiliye Anabilim Dalları, Antalya

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 117-121
Read: 274 Downloads: 124 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607