Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Üst gastrointestinal sistemde bulunan Kandidanın Helicobacter pylori ve gastroduodenal ülserasyonlarla ilişkisi

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

2.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

3.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

4.

Departments of Gastroenterology, and Pathology, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara

5.

Department of Gastroenterology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana

6.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Turk J Gastroenterol 1997; 8: 61-65
Read: 553 Downloads: 452 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607