Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Ursodeoxycholic acid can be used as a steroid-tapering drug in the treatment of autoimmune hepatitis

1.

SSK İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İzmir

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, İzmir

3.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

4.

Ege Universitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Turk J Gastroenterol 2001; 12: 249-252
Read: 1473 Downloads: 1237 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607