Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Therapetic experience of hyperbaric oxygenation in ulcerative colğitis refactory to medical treatment (Case report)

1.

Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları A.B.D.

2.

GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

3.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

4.

Deniz ve Sualtı Hekimliği Servisi

Turk J Gastroenterol 1997; 8: 109-111
Read: 353 Downloads: 202 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607