Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 6 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Severe acute pancreatitis admitted to intensive care unit: SOFA is superior to Ranson’s criteria and APACHE II in determining prognosis

Füsun ADAM, Canan BOR, Mehmet UYAR, Kubilay DEMİRAĞ, İlkin ÇANKAYALI

(Turk J Gastroenterol 2013; 24: 430-435) DOI: 10.4318/tjg.2013.0761

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Protective effects of baicalin and octreotide on intestinal mucosa of rats with severe acute pancreatitis

Xiping ZHANG, Guanghua FENG, Weihong WENG, Jianfeng LIANG, Naigong LIN, Yang CAI, RuJun XU, Ninin ZHOU, Meijuan YUAN, Wenqin YUAN, Xiaofeng XIA

(Turk J Gastroenterol 2009; 20: 108-115)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Effects of hemodialysis combined with hemoperfusion on severe acute pancreatitis

Zhenhe Li, Guixia Wang, Guodong Zhen, Yuliang Zhang, Jiaqiang Liu, Shanmei Liu

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 198-202) DOI: 10.5152/tjg.2018.17415

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607