Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 8 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

T85C polymorphisms of the dihydropyrimidine dehydrogenase gene detected in gastric cancer tissues by high-resolution melting curve analysis

Weijia FANG, Nong XU, Dazhi JIN, Yu CHEN, Xiaogang CHEN, Yi ZHENG, Hong SHEN, Ying YUAN, Shusen ZHENG

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 652-657) DOI: 10.4318/tjg.2012.0469

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Sedation for gastrointestinal endoscopy with the application of target-controlled infusion

Yi-Ting Chang, Tzung-Chieh Tsai, Huan Hsu, Yung-Ming Chen, Kuang-Piao Chi, Shih-Yen Peng

(Turk J Gastroenterol 2015; 26: 417-422) DOI: 10.5152/tjg.2015.0206

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Detection and clinical significance of DNA repair gene ERCC8 tag SNPs in gastric cancer

Xingre Lu , Fengyu Chen , Xiaowen Liu , Diao Yuan , Yunju Zi , Xiang He , Deyong Zhu

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 392-396) DOI: 10.5152/tjg.2018.17662

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607