Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 5 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Endoscopic mucosal resection/endoscopic submucosal dissection for gastric heterotopic pancreas

Yun-Shi ZHONG, Qiang SHI, Li-Qing YAO, Ping-Hong ZHOU, Mei-Dong XU, Ping WANG

(Turk J Gastroenterol 2013; 24: 323-329) DOI: 10.4318/tjg.2013.0516

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Endoscopic diagnosis and treatment of calcifying fibrous tumors

Qiang Shi, Mei-dong Xu, Tao Chen, Yun-shi Zhong, Ping-hong Zhou, Hai-fu Wu, Li-qing Yao

(Turk J Gastroenterol 2014; 25: 153-156) DOI: 10.5152/tjg.2014.4044

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Early diagnosis and management of esophageal leakage after peroral endoscopic myotomy for achalasia

Yi-Qun Zhang, Li-Qing Yao, Mei-Dong Xu, Quan-Lin Li, Wei-Feng Chen, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Wen-Zheng Qin, Ping-Hong Zhou

(Turk J Gastroenterol 2016; 27: 97-102) DOI: 10.5152/tjg.2016.15412

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607