Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 7 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Impact of fatty liver on hepatitis B virus replication and virologic response to tenofovir and entecavir

Bahadır Ceylan, Ferhat Arslan, Ayşe Batırel, Muzaffer Fincancı, Cem Yardımcı, Esra Fersan, Esra Paşaoğlu, Mesut Yılmaz, Ali Mert

(Turk J Gastroenterol 2016; 27: 42-46) DOI: 10.5152/tjg.2015.150348

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Changes in acute viral hepatitis epidemiology in the Turkish adult population: A multicenter study

Zehra Karacaer, Selma Tosun, Ayşe Batırel, Suzan Şahin, İrem Altaş, Serhat Uysal, Serpil Erol, Nurgül Ceran, Ayşe Albayrak, İlknur Esen Yıldız, Uğur Kostakoğlu, Fatma Kaçar, Nuretdin Kuzhan, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Ercan Yenilmez, Derya Bayırlı Turan, Arzu Altunçekiç Yıldırım, Funda Koçak, Rıza Aytaç Çetinkaya, Mehmet Parlak, Özlem Aydın, Pınar Ergen, Gül Durmuş, Türkkan Öztürk Kaygusuz, Özgur Dağlı, Canan Demir, Fatma Yılmaz Karadağ

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 177-182) DOI: 10.5152/tjg.2018.17431

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Real-world efficacy, safety and clinical outcomes of ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir ± dasabuvir ± ribavirin combination therapy in patients with hepatitis C virus genotype 1 or 4 infection: Turkey experience

Bilgehan Aygen, Neşe Demirtürk, Orhan Yıldız, Mustafa Kemal Çelen, Ilhami Çelik, Şener Barut, Onur Ural, Ayşe Batırel, Reşit Mıstık, Funda Şimşek, Ali Asan, Gülden Ersöz, Nesrin Türker, Hüseyin Bilgin, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Faruk Karakeçili, The Study Group for Viral Hepatitis of The Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

(Turk J Gastroenterol 2019; 30: 10-15) DOI: 10.5152/tjg.2019.07

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607