Turkish Journal of Gastroenterology

Percutaneus Endoscopic Gastrostomy More Echonomical Method

1.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya.

Turk J Gastroenterol 1994; 5: 745-745
Read: 130 Downloads: 86 Published: 24 April 2020
Files
EISSN 2148-5607