Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

One-week triple her therapies for Helicobacter pylori eradication

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim Dalı, İstanbul

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, İzmir

3.

Department of Gastroenenterology and Pathology İstanbul

4.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Namık Kemal Menteş Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Turk J Gastroenterol 1998; 9: 40-45
Read: 525 Downloads: 278 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607