Turkish Journal of Gastroenterology
Case Report

Metastasis of carcinoid tumor to the transplanted liver graft: A rare case report

1.

Department of Surgery, Liver Transplantation Institute, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

2.

Department of Pathology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

3.

Department of Radiology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Turk J Gastroenterol 2014; 25: 103-109
DOI: 10.5152/tjg.2014.4851
Read: 628 Downloads: 241 Published: 25 July 2019

Abstract

In this study, we present a rare case of gastrointestinal carcinoid tumor that metastasized to a transplanted liver graft. A 14-year-old female patient suffering from cryptogenic cirrhosis had undergone liver transplantation. The liver was received from a deceased donor. She presented to our clinic with complaints of abdominal pain, diarrhea, flushing, fatigue, and syncope four years after transplantation. On multislice computed tomography, multiple masses ranging from 1 cm to 4 cm in size were detected in both lobes of the transplanted liver. Biopsy from both lobes revealed carcinoid tumor. The primary tumor could not be localized, and a colonoscopy was scheduled. As the patient refused an invasive investigation, octreotide therapy was begun. Her symptoms related to the carcinoid tumor diminished following initiation of the octreotide therapy. During the fifth year of octreotide therapy, a whole-body positron emission tomography (PET CT) with 10 mCi F-18 fludeoxyglucose (FDG) showed an increase in the metabolic activity with a SUVmax value of 8 at the localization site, consistent with the ileocecal region. The findings were considered secondary, as the carcinoid tumor originated from the appendix or distal ileum. Again, the patient again refused endoscopic investigations and continued the follow-up visits. To our knowledge, this is the only reported case in the scientific literature of a carcinoid tumor that metastasized to a transplanted liver. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Transplant karaciğer greftine karsinoid tümör metastazı: Nadir bir olgu sunumu

 

Anahtar kelimeler: Karaciğer traansplantasyonu, karsinoid tümör, metastaz, PET-CT

 

Bu çalışmada transplant karaciğer greftine metastaz yapmış gastrointestinal karsinoid tümör olgusu sunduk. Kriptojenik siroz hastası 14 yaşında bayan bir hastaya karaciğer nakli yapıldı. Karaciğer kadaverik donorden elde edildi. Nakilden dört yıl sonra hasta karın ağrısı, ishal, flushing, halsizlik ve bayılma hissi şikâyetleri ile kliniğimize başvurdu. Multislice bilgisayarlı tomografide transplant karaciğerin her iki lobunda büyüklükleri 1 cm ile 4 cm arasında değişen multiple kitleler saptandı. Her iki lobdan yapılan biyopsi sonucu karsinoid tumor şeklinde raporlandı. Primer tumor saptanamadığı için kolonoskopi planlandı. İnvaziv girişim kabul etmeyen hastaya octreotid tedavisi başlandı. Octreotid tedavisinin başlanması ile birlikte karsinoid sendrom ile ilişkili semptomları geriledi. Oktreotid tedavisinin beşinci yılında 10mCi F-18 FDG ile yapılan tüm vücut PET CT taramasında ileocecal bölgeye uyan lokalizasyonda SUV max değeri 8 olan metabolik aktivite artışı saptandı. Bulgular appendiks veya distal ileum orjinli karsinoid tümör lehine yorumlandı. Daha önceden olduğu gibi endoskopik tetkik yapılmasını istemeyen hasta takibe alındı. Bilgilerimize göre bu çalışma, karsinoid tümörün transplant karaciğere metastazı ile ilgili bilimsel literatürde raporlanmış ilk olgu sunumudur.


Files
EISSN 2148-5607