Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Kronik parankimal karaciğer hastalığında, dupleks doppler ultrasonografi ile saptanan splenik ven ve portal ven çap ve debileri ile özofagus varis insidansı arasındaki ilişki

1.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümü, Ankara

2.

Ankara Numune Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara

3.

Department of Radiology, Ankara University, School of Medicine, Ankara

4.

Departments of Radiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara

Turk J Gastroenterol 1999; 10: 216-220
Read: 823 Published: 25 July 2019
EISSN 2148-5607