Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Klinik araştırmalarda veri analizi nasıl yapılır?

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

2.

Anabilim Dalı Hematoloji Ünitesi ve Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidermiyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 101-110
Read: 479 Downloads: 462 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607