Turkish Journal of Gastroenterology

Karaciğer Hastalıklarının Preoperatif Değerlendirilmesi

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı

Turk J Gastroenterol 1992; 3: 790-799
Read: 369 Downloads: 261 Published: 18 April 2020
Files
EISSN 2148-5607