Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

İntraabdominal tüberküloz olgularımızın klinik özellikleri

1.

Haydarpaşa Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 158-162
Read: 487 Downloads: 430 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607