Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Gaucher disease: A case report

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları ve Patoloji Anabilim Dalları, Ankara

2.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara

3.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Turk J Gastroenterol 1996; 7: 257-260
Read: 670 Downloads: 324 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607