Turkish Journal of Gastroenterology

Gastrik Bezoarların Tedavisinde Endoskopik Yaklaşım

1.

TYIH Gastroenteroloji ve Mikrobiyoloji Ünitesi

2.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi klinikleri, Ankara

3.

Haydarpaşa Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Turk J Gastroenterol 1992; 3: 113-116
Read: 438 Downloads: 332 Published: 16 April 2020
Files
EISSN 2148-5607