Turkish Journal of Gastroenterology

Elektrogastrografi: Eski bir teknik yeniden mi keşfediliyor?

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

Turk J Gastroenterol 1995; 6: 391-400
Read: 116 Downloads: 66 Published: 22 April 2020
Files
EISSN 2148-5607