Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Does Helicobacter pylori infection have a role in coronary artery disease?

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim Dalı, İstanbul

2.

SSK İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İzmir

3.

Ege University Faculty of Medicine, Departments of Gastroenterology and Cardiology, İzmir

4.

ODTÜ Medikososyal Kliniği, Ankara

5.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Turk J Gastroenterol 2001; 12: 287-293
Read: 1289 Downloads: 1131 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607