Turkish Journal of Gastroenterology

Atipik Formlar Gösteren Karaciğer Kist Hidatiklerinin Sonografik ve Tomografik Görünümü

1.

Hacettepe Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji, Radyoloji, Genel Cerrahi Anabilim Dalı.

Turk J Gastroenterol 1993; 4: 605-610
Read: 486 Downloads: 376 Published: 20 April 2020
Files
EISSN 2148-5607