Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Acute rubeola hepatitis

1.

Departments of Gastroenterology, Acıbadem University, School of Medicine, İstanbul

2.

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakütesi, İç Hastalıkları, Gastroentoroloji Ünitesi ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa

3.

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakütesi, İç Hastalıkları, Gastroentoroloji Ünitesi, Manisa

4.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Namık Kemal Menteş Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Turk J Gastroenterol 1998; 9: 66-69
Keywords : hepatitis, measles.
Read: 708 Downloads: 494 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607