Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

Active factor VII levels in patients with cirrhosis

1.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD Gastroenteroloji BD Antalya

2.

Akdeniz University School of Medicine, Departments of Gastroenterology and Hematology, Antalya

3.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji BD Antalya

4.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ve Dahiliye Anabilim Dalları, Antalya

Turk J Gastroenterol 2001; 12: 100-103
Keywords : Factor VII, cirrhosis
Read: 243 Published: 25 July 2019
EISSN 2148-5607