Turkish Journal of Gastroenterology
Original Article

Accuracy of biopsies for Helicobacter pylori in the presence of intestinal metaplasia of the stomach

1.

Department of Gastroenterology, Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital, Montreal, Canada

Turk J Gastroenterol 2014; 25: 19-23
DOI: 10.5152/tjg.2014.6476
Read: 1087 Downloads: 621 Published: 25 July 2019

Abstract

Background/Aims: Gastric cancer is the second leading cause of cancer-related death worldwide. The majority of gastric cancers is “intestinal-type” adenocarcinoma, caused in part by H. pylori infection. Chronic gastritis leading to atrophy and intestinal metaplasia (IM) can result in cancer. Studies have demonstrated reversibility of mucosal atrophy following H. pylori eradication. Concern has been raised regarding the sensitivity of gastric biopsy for H. pylori detection in the context of IM.

 

Materials and Methods: All cases of IM on gastric biopsy from a single gastroenterologist’s outpatient practice were retrospectively reviewed from February 1, 2006 until May 31, 2012.

 

Results: In total, 105 IM cases were found, of which 37 (35.2%, 95% CI: 26.3-45.2) were H. pylori-positive on biopsy. Charts of the remaining 68 patients were reviewed for availability of other tests, namely urea breath test (UBT) and serology. Of 43 H. pylori-negative patients who underwent a UBT, 10 were positive for the infection (23.3%, 95% CI: 12.3-39.0). Amongst patients with coexisting autoimmune gastritis (AIG), 4 out of 9 (44.4%, 95% CI: 15.3-77.3) also had evidence of H. pylori infection by UBT, despite negative histology.

 

Conclusion: For cases of gastric IM with negative histology for H. pylori, UBT should be considered, even in cases of AIG, as this may alter the management and clinical course for patients.

 


 

Turkish

 

Başlık: Midenin intestinal metaplazisi varlığında Helicobacter pylori için biyopsinin doğruluğu

 

Anahtar kelimeler: Gastrik intestinal metaplazi, H. pylori, üre nefes testi, test doğruluğu

 

Arkaplan/Amaç: Gastrik kanser dünyada kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Gastrik kanserlerin büyük bir çoğunluğu H. pylori enfeksiyonunun kısmen neden olduğu "intestinal-tip" adenokarsinomdur. Atrofi ve intestinal metaplaziye (IM) yol açan kronik gastrit, kansere neden olabilir. Çalışmalar H. pylori eradikasyonunu takiben mukozal atrofinin reverzibilitesini göstermektedir. IM bağlamında, H. pylori tespiti için gastrik biyopsinin hassasiyetine ilişkin endişeler artmaktadır.

 

Yöntemler ve Gereçler: 1 Şubat 2006’dan 31 Mayıs 2012’ye kadar tek bir gastroenteroloğun poliklinik uygulamalarından gelen gastrik biyopside IM olgularının tümü retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Toplamda 105 IM olgusu saptandı, bunların 37’sinde (%35.2, %95 CI: 26.3-45.2) biyopside H. pylori-pozitif idi. Kalan 68 hastanın kayıtları diğer testler, yani üre nefes testi (UBT) ve seroloji açısından gözden geçirildi. H. pylori-negatif olup UBT uygulanan 43 hastanın 10’u (%23.3, %95 CI: 12.3-39.0) enfeksiyon için pozitifti. Otoimmün gastrit (AIG) birlikteliği olan hastalar arasında 9 hastanın 4’ünde (%44.4, %95 CI: 15.3-77.3) negatif histolojiye rağmen UBT ile H. pylori enfeksiyonu kanıtı vardı.

 

Sonuç: H. pylori için negatif histolojisi olan gastrik IM hastaları için, AIG vakaları dahil, UBT düşünülmelidir, bu durum hastaların tedavisini ve klinik seyrini değiştirebilecektir.

Files
EISSN 2148-5607